חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מעמד פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז'

להלן תמליל משאו של מרן ראש הישיבה שליט"א במעמד פתיחת הזמן בהיכל הישיבה, הדברים כוללים, לקראת סוף המאמר, משנה השקפתית סדורה ביחס הציבור התורני לציבור החילוניים...

משא מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, במעמד פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז'.

 להלן תמליל משאו של מרן ראש הישיבה שליט"א במעמד פתיחת הזמן בהיכל הישיבה

הדברים כוללים, לקראת סוף המאמר, משנה השקפתית סדורה ביחס הציבור התורני לציבור החילוניים

 

אנחנו עוסקים בחיזוק, דברי חיזוק, מה המטרה שלנו כעת? מה צריך חיזוק? איזה דבר צריך חיזוק? חיזוק בישיבה, זמן חדש מתחיל, מה עיקר החיזוק? ארבעה דברים צריכים חיזוק, תורה דבר ראשון, חיזוק בתורה אני חושב שהיום כבר לא צריך לדבר על חיזוק בתורה, ברוך השם כולם באים עם חשק, עם רצון חזק מאד להתחזק בתורה, יש התעוררות חזקה מאד, אין מה להוסיף חיזוק, יש הפוך, יש הרבה שמתחזקים יותר מדי, ישנים לא מספיק, מתאמצים יותר מדי, לומדים לא לפי הטבע, נגד הטבע, מתאמצים יותר מדי, יש היום הרבה, צריך שיהיה סדר, חיזוק מסודר שיהיה, לא סתם חיזוק, אבל מה כן הדבר שצריך חיזוק? ארבעה דברים צריכים חיזוק, כתוב בגמרא שהדבר הראשון זה תורה, השני זה מעשים טובים, מה זה מעשים טובים? דיברנו כבר כמה פעמים, זה מידות טובות, זה נקרא מעשים טובים, לא מצוות, מידות טובות, הדבר הצריך חיזוק זה הדבר השני, מידות טובות, אז אם זה הזמן באמת שיש חיזוק בתורה צריך עוד חיזוק במידות טובות, כך כתוב, ארבעה דברים, גם זה צריך חיזוק, מה החיזוק? מהו החיזוק במידות טובות? מה הם הפרטים והכללים של מידות טובות?

 

אנחנו רואים בבית המקדש היה כל שבוע היה מתחלף המשמר, היו משמרות, כל שבוע יש משמר, הכוהנים מתחלפים, עשרים וארבע משמרות, כל שבוע משמר חדש, משמר היוצא היה אומר ברכה למשמר הנכנס, היו מברכים ברכה אחת למשמר הנכנס, היוצא מברך את הנכנס, אז רואים שצריך ברכה, אם מברכים סימן שצריך ברכה, אם אין צורך בברכה למה מברכים, בבית המקדש דברים מיותרים? לא מדברים דברים מיותרים בבית המקדש, הברכה היא, מי ששיכן את שמו בבית הזה ישכין ביניכם אהבה ואחווה ושלום ורעות, זה הברכה, לא יותר, לא כוונות של עבודה, של לשם שמים, אהבה ואחווה ושלום ורעות, ארבעה דברים: אהבה ואחווה ושלום ורעות, בברכת נישואין מברכים גם כן אהבה ואחווה ושלום ורעות.

 

זאת אומרת שצריך ברכה בשביל זה, צריך תפילה בשביל זה, ברכה זה תפילה, בלי תפילה זה לא שייך, למה? כי טבע האדם זה יצר הרע, מידות רעות, זה הטבע האדם, מידות רעות, זה דבר ידוע, אדם יש בו מידות טובות ויש גם מידות רעות, יש שני יצרים, יצר טוב ויצר הרע, יש יצר הרע, הוא חזק מאד היצר הרע, מפתה מאד, היצר הרע מאד מפתה, צריך חיזוק, הקב"ה עוזרו, צריך סייעתא דשמיא, צריך תפילה, בלי תפילה אין סייעתא דשמיא, צריך תפילה, אז מה זה? מה הפרטים האלה, ארבעה דברים אהבה ואחווה ושלום ורעות, זה היינו הך לכאורה?

 

אהבה זה מובן, אהבת הבריות, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, וזה דבר גדול מאד, וזה לא כל כך קל, אהבה כמוך, ואהבת לרעך כמוך, שיהיה אהבה, לא רק שאין שנאה, אהבה שיהיה, זה דרגה גבוהה מאד, ועל זה בבית המקדש בשביל זה צריכים שיהיה עבודה בשלמות המידות, אהבת הבריות, ביניכם אהבה, ביניכם לכל הפחות, שבתוך המקדש עצמו שיהיה אהבה ואחווה ושלום ורעות, ביניכם, שיהיה ביניכם, כנראה תפסת מרובה לא תפסת, לכל הפחות ביניכם, זה אהבה.

 

מה זה אחווה? עוד דרגה של אהבה? אהבה עם אחווה ביחד? יש אהבה בין משפחה, אהבה משפחתית יותר חזקה מן הסתם מכל אהבה, כך הטבע, אז האהבה יותר חזקה, שיהיה אהבה אפילו שהם לא אחים שיהיה כמו אחווה, הם לא אחים אבל שיהיה אהבה כמו אחים, כמו דוד ויהונתן אהבת נפש כמו אחים, אחי יהונתן, אהבה כמו אח.

 

אחר כך שלום, שיהיה גם שלום, כי ייתכן שיש אהבה ואחווה ואין שלום, יש אהבה משפחתית אבל יש מריבות למרות שיש אהבה, בין הורים לילדים יש מריבות, מה? אין אהבה? וכי ההורים לא אוהבים את הילדים? מתוך אהבה בא לידי מריבה שהילדים יקבלו עוד משהו, אז זה לא שלום, זה מריבה, אבל זה אהבה, זה מתוך אהבה, אהבה מסותרת, אבל האהבה היא בשלמות, לא חסר משהו באהבה, אהבת אב לבן, האהבה תמיד קיימת, לא שייך שלא תהיה אהבה, כמה דורות, שלושה דורות, ארבעה דורות, האהבה קיימת, לזה צריך גם שיהיה שלום, לא מספיק שיש אהבה ואחווה, גם שלום, שלא יהיו מריבות.

 

מה זה רעות? עוד דרגה של מידות טובות, יש אהבה ואחווה ושלום יכול להיות, שני שכנים או שני אחים, לפעמים יש אהבה ואחווה ושלום, אין מריבות, שלום, אבל אין רעות, שלום-שלום, לא מתעניין מה נשמע שם, לא משוחח, אין רעות, מעורבת עם הבריות כמוש רש"י אומר שם, לעשות לכל איש ואיש מה שהוא צריך, לחשוב על השני, לעשות לו מצב רוח טוב, לחשוב מה חסר לו, במה אפשר לעזור לו, בדיבור, גם לא בדיבור, על כל פנים רעות זה לתת לו הרגשה טובה, להתעניין, לתת הרגשה טובה, זה עוד דרגה של מידות טובות, רעות, זה בבית המקדש כשרוצים שהקרבנות יהיו לרצון, כוהנים בעבודתם, אז חייבים להיות בשלמות המידות עד כדי כך, עד רעות, לא מספיק אהבה.

 

וזה כתוב אשר ברא ששון ושמחה, אהבה ואחווה שלום ורעות, זה בריאה, זה שייך, כל אחד מסוגל שיהיה לו הדרגה הזאת - אהבה ואחווה ושלום ורעות, ארבעת הדברים האלה לכל אחד שייך. ולמעשה, אז הרבה רחוקים מזה, לא כולם יש להם אהבה ואחווה שלום ורעות, הרבה רחוקים מזה, מפני שהטבע הוא הפוך, היצר הרע הפוך, תורה תבלין אז יש יצר הרע, שהתורה תהיה תבלין צריך דבקות בתורה, שלא יהיה אם תעזבני יום יומיים אעזבך, היצר הרע לא עוזב אף רגע, אם אין דבקות בתורה היצר הרע קיים, הוא כבר מסית, היצר הרע לא מפסיק אף רגע, אז לכן צריכים לחיזוק שרש"י אומר תמיד ובכל כוחו.

 

שבעצם כל החורבן, הגלות של הבית שני, שזה שנאת חינם, זה מידות רעות, מה זה שנאת חינם? מה זה חינם? אחד יגיד למה אני שונא אותו, קמצא ובא קמצא, יש סיבה, מסתמא, הוא עשה לי, הוא פגע בי, יש לי סיבה לשנוא אותו, למה זה חינם? זה באמת חינם, זה לא סיבה, כתוב בספרים ככה, בהרבה ספרים זה כתוב, שמידת הכעס זה חיסרון אמונה, כעס עבור צער שהוא מצער אותי, הרי כל צער זה מן השמים, הכל מן השמים, אם לא מגיע לי צער לא היה שייך שיצער אותי, מגיע לי הצער, מן השמים גזרו עליי צער, מי יצער אותי? יש בחירה, אם לא הוא יש הרבה שלוחים למקום, אם לא הוא יהיה בעלי חיים, יש שלוחים, בעלי חיים שמצערים, כיוון שיש אדם כזה עם מידות רעות אז הוא בא במקומם, אבל הצער זה מן השמים, אם כן אז מה צריך לחשוב באותו הזמן? מן השמים מצערים אותי, והוא גם כן אחד, יש לו בחירה, אז מה צריך לחשוב? מה צריך לדאוג? מה צריך לחשוב? מה צריך לעניין? מה? לכעוס עליו או לפשפש במעשיו?

 

לדעת למה מן השמים מצערים אותי, מן השמים מצערים אותי, דורשים ממני, אם אני לא אעשה מה שדורשים ממני מי יודע מה שיהיה ההמשך, אם תלכו עימי בקרי, אם תלכו עימי בקרי יותר גרוע, אז מה צריך להיות יותר מעניין? מה צריך לחשוב? מה צריך להדאיג? הכעס עליו איך להחזיר לו בחזרה משהו, או למנוע שהצער לא יימשך הלאה, שמן השמים לא ימשיכו לצער, מי שהוא בעל אמונה לא שייך, אין לו מקום לכעוס, הכעס הזה כבר לא יתפוס מקום בכלל, הראש יהיה תפוס מה אני יכול לעשות שלא יימשך הלאה, מה רוצים ממני? מה מגיע לי? אם אני צדיק, יש ייסורים לצדיקים, אז אני צריך לשמוח, אני צדיק, מי כל כך צדיק? מי כזה צדיק? צדיק לא כועס, אני כבר לא צדיק אם אני כועס, ויקצוף משה כתוב רק על מצוות, אז אם כן אז ודאי שזה חטא, אם יש חטא, איזה חטא אני לא יודע, זה סתירה לאמונה.

 

אז שנאה, שנאה בלי שום כעס, ושנאה יותר מכעס, אפילו שנאה, מה גורם שנאה? יש הרבה דברים שאין בהם - לא רק שנאה על צער שהוא מצער אותי, יש סיבות, כל מיני סיבות לשנאה, עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם, עין הרע ויצר הרע, מה זה עין הרע? גם טבע, עין הרע זה טבע, קנאה, ויצר הרע, טבע, תאוות, כל מיני תאוות, שנאת הבריות אני רוצה, למה הוא, אני רוצה מה שיש לו, הוא תפס, אני חשבתי והוא בא במקומי, אם לא הוא היה לי, אז לכן אני כועס ושונא אותו, זה כבר לא חינם, זה שנאת הבריות, שנאת הבריות, אז זה מה שדורשים, בבית המקדש, מקדש מעט, בישיבה, מקדש מעט, דורשים אהבה ואחווה ושלום ורעות לכל הפחות ביניכם, גם ביניכם, לכל הפחות.

 

אבל באמת, לא רק ביניכם, יש דבר שצריך תיקון מאד בציבור, שזה, איך אנחנו מתייחסים לאלו שהם לא שומרי תורה ומצוות? איך אנחנו מתייחסים אליהם? איך אנחנו חושבים עליהם? מה אנחנו חושבים עליהם? מחללי שבת, מאכלות אסורות, כל איסור, איך אנחנו, אוהבים אותם או שונאים אותם? מה התורה מחייבת? רשעים, אפילו רשעים, גדולי הרשעים, הם תינוקות שנשבו, החזון איש אמר, הם תינוקות שנשבו, כך אמר החזון איש, אין הדין של מומרים, הוא לא מומר, לתיאבון, להכעיס, הם תינוקות שנשבו, הוא לא יודע, לא קרא ולא שנה, אין לו ידיעות - , הוא לא יודע כלום, או שיש לו איזה נגיעה אז כדאי לו ככה או ככה, אבל זה לא מומר, זה לא בן נכר, הוא לא יודע, לא קרא ולא שנה, אז מה צריך? לרחם עליו או לשנוא אותו? מה השכל הישר מחייב? לרחם עליו או לשנוא אותו?

 

כתוב בהרבה מקומות, רשעים אסור לשנוא אותם, יש שנאו רע, את המעשים הרעים, לא את האדם, המשגיח גם באור יחזקאל גם כן כתוב בשמו, לאהוב את האדם צריך לאהוב, הוא יהודי, אהבתי אתכם אמר השם בנים אתם להשם אלוקיכם, בנים, מה זה בנים להשם אלוקיכם? אפילו אין עושים רצונו של מקום, או עבדים או בנים, להלכה בנים אתם, תמיד בנים, בין כך ובין כך אתם קרויים בנים, אם כבנים אם כעבדים, אז אהבתי אתכם אמר השם, אהבת אב לבן ואני שונא את הבן? הוא בן אהוב ואני שונא? איך מותר? צריך לרחם, להחזיר בתשובה - מי שיכול, אבל צריך לרחם, הם עושים מה שהם מבינים, לפי הבנתם הם עושים, יש ביניהם בעלי מידות מיוחדים, בעלי מידות ממש במסירות נפש, מסירות נפש בשביל אחרים, מסירות נפש ממש, מידות בגופם ובממונם, בממונם גם כן, יש הרבה, אפילו לא שומרי תורה ומצוות.

 

אז זה דבר גם כן שזה תיקון חטא החורבן, החפץ חיים מדבר גם כן בהרבה מקומות שיהיה תיקון חטא החורבן, מי שהוא לא כך אז הוא ממשיך את החורבן, אם עדיין יש שנאת חינם כזאת, שנאת הרשעים, אבל זה שנאת חינם שלא כדין, אז זה סיבה להמשיך את החורבן, אז אנחנו כמובן, אנחנו אנשים בעלי מדרגה, עוסקים בתורה, תורתם אומנותם, מתחזקים בתורה, בעלי מדרגה, מה חובתו בעולמו? כל אחד מה חובתו של בן תורה בעולמו, הוא לא אדם פשוט, הוא בעל מדרגה, אז יש תביעה יותר גדולה, כתוב באיגרת הרמב"ן אתה מזיד והוא שוגג, הרמב"ן כותב לבן, אתה מזיד, אתה למדת, ראית את הרמב"ן, אתה יודע מה זה, הוא לא יודע מזה, הוא שוגג ואתה מזיד, הוא יותר חשוב, בשמים הוא יותר חשוב ממך, איך אתה מזלזל בו, אתה צריך להחשיב אותו, איך אתה מזלזל בו, זה הדברים האלה של מידות טובות שצריך חיזוק, במעשים הטובים.

 

אני לא רוצה להאריך בזה הרבה, שהם דברים שאין להם שיעור, לכל הפחות שיהיה שלומדים מוסר, שיש סדר מוסר, זה חיוני לכל אחד ואחד, אין בזה שום מחלוקת, הכל מודים שספרי מוסר היום זה חיוב גמור, חיוב דאורייתא, כתוב בכל הפוסקים, זה חיוב דאורייתא ספרי מוסר, אחרת אז חסר בכל התרי"ג מצוות, חסר בשלמות, להתעכב על הפרט הזה גם כן, על תיקון המידות, לחשוב, אם חושבים וחושבים וחושבים אז המחשבה משפיעה, דיבור משפיע, מה ששומעים משפיע, מחשבה משפיעה עוד יותר, מחשבה, אדם חושב ועוד חושב, זה מכניס בלבו את האמת שהוא מרגיש את זה, זה החיזוק להתחזק בעיקר, בתורה ודאי מחוזקים ברוך השם, וגם במעשים טובים, עד שנזכה באמת לשלמות המידות.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד