חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

קווים לדמות ההוד הגאון רבי נתן גשטטנר זצ"ל

מאת הרה"ג אלון ארביב שליט"א

בְּבוֹא אֵלָיו נָתָן הַנָּבִיא

ביום ראשון יד' בכסלו הגיעה מבני ברק, הידיעה המעציבה והמרירה בדבר הלקח שר וגדול בישראל, בפטירתו של רב האי גאון, הגאון רבי נתן גשטטנר זצ"ל, גאב"ד קרית אגודת ישראל בבני-ברק, וראש ישיבת "פנים מאירות" אשר שימש בקודש בעולם הדיינות, ראשונה במלכות לצד מרן הגר"ש וואזנר שליט"א.

הגר"נ גשטטנר נולד בשנת תרצ"ב, לאביו הגאון רבי עמרם גשטטנר, ולאמו מרת מלכה תמיד הגר"נ התפאר בעובדא כי זכה להיות נין ונכד למרן החתם סופר זי"ע.

כל חייו עסק בתורה והלכה והוציא מתחת ידיו יותר מששים חיבורים וספרים בכל מכמני התורה, ביניהם ספרו המרכזי שו"ת "להורות נתן", "נתן פריו", "ונתן לכהן" ועוד. מספרת משפחת הגר"נ זצ"ל שיש באמתחת הגאון עוד אוצרות תורה חבויים כמנין ספריו שחיבר בחיי חיותו, ועתה מתכוונים בס"ד להוציא לאור את כתביו למען הרבות תורה בישראל.

הגר"נ זצ"ל נחשב כאחד מגדולי פוסקי דורנו, הקים את ישיבת פנים מאירות, לזכר ראש שושלת משפחתו, הגאון רבי מאיר אייזנשטאט, בעהמ"ח "פנים מאירות" ועמד בראשה שנים רבות. היה מקובל על כל שכבות וזרמי הציבור החרדי, ורבים היו נוהרים אליו, ביניהם אברכים ובחורי ישיבה שהיו נבחנים על החומר שלמדו בכוללים, וכאשר היו שואלים אותו לשם מה להטריח את הרב בבחינת האברכים השיב באחת מאמרותיו החשובות שהופיעה בספרו להורות נתן (על מסכת אבות) וזה לשונו: "בכל הדורות נהגו גדולי-עולם להתמיד בלימודם בימי נערותם ואגב-כך לזכות במעלת גירסתא דינקותא", על כך היתה חיבתו שברגע שיעודדו את צעירי הצאן, שימי הנעורים הם נכס כה יקר, עד שחבל להפקידו בידי נערים. ישנה אמת גדולה בדברים אלה, אולם אפשר להתגבר על בעיה זו בכמה דרכים. הדרך האחת היא, עצם הבאת חשיבותם הגדולה של ימים אלה לידיעתו של הנער. ככל שיתן הנער דעתו לדברים האלה, כן יגדלו הסיכויים שגישתו ללימוד ולעבודת ה' תהיה יותר בוגרת ואחראית ובכך  תתפתח ותתגדל התורה בישראל.

ענוה מיוחדת היתה לרב, מספרים כי לפני מספר שנים הגיעה לביתו משלחת ובה רבנים בכירים מ'העדה החרדית' שהציעו לו את תפקיד הגאב"ד העדה החרדית בירושלים עיה"ק, אך הגר"נ שכל חייו ברח מן הכבוד - סירב להצעה בענוות חן, טוב לי תורת פיך.

הותיר אחריו את בניו, הרבנים הגאונים הרב עמרם, הרב יהודה, הרב עקיבא, הרב שלמה, (מו"ץ בעדה החרדית), הרב יחיאל מיכל. והרב חיים, (מעורכי 'המודיע'). חתניו הם: המשפיע הרב חיים יוסף בידרמן, (משגיח בישיבת פנים מאירות), רבי יחיאל וידר, ורבי חיים וייס שליט"א.
זכותו תגן עלינו ועל כל בית ישראל!


יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד