חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ישיבת חברון - גבעת מרדכי

כתובת הישיבה: רחוב הרב סרנא 4 גבעת מרדכי ירושלים, מיקוד: 91051, ת.ד. 5162. טלפון במשרד: 02-6788171 פקס: 02-6791301 טלפון לתלמידים (רב קווי): 02-6209333.

הסטוריה: בשנת תרל"ז סלבודקא נוסד הכולל בקובנא ע"י ה'סבא' מסלבודקא רבי נתן צבי פינקל. כעבור מספר שנים יסד ה'סבא' ישיבה גדולה וישיבה לצעירים בברכתו של מחולל תנועת המוסר רבי ישראל ליפקין מסלנט, שהורה לו להנהיג את הישיבה על פי רוח הפסוק (ישעיה נז טו) 'להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים'. בשנת תרמ"ג ניתן לישיבה שמה 'כנסת ישראל' על שמו של רבי ישראל מסלנט.
בשנת תרפ"ד עלו לארץ חבורה גדולה של תלמידים מן הישיבה בסלבודקא לעיר חברון, בראשותו של רבי יחזקאל סרנא והקימו בה את הישיבה, ובהמשך הצטרפו אליהם הסבא מסלבודקא וראש הישיבה רבי משה מרדכי אפשטיין, ובהמשך נתמנה רבי לייב חסמן למשגיח בישיבה.
בשנת תרפ"ט בעקבות הרצחם ע"י הערבים תושבי חברון 24 מתלמידי הישיבה ו43 יהודים מן הישוב היהודי בחברון בפרעות הידועות כפרעות תרפ"ט, הישיבה עזבה את העיר חברון ועלתה לירושלים שם השתכנה בשכונת גאולה. ובשנת תשל"ו, בעקבות מצוקת מקום, עברה הישיבה למשכנה הנוכחי בשכונת גבעת מרדכי בירושלים.
בראשות הישיבה בארץ ישראל כהנו במהלך השנים: רבי משה מרדכי אפשטיין, רבי יחזקאל סרנא, רבי משה חברוני, רבי אהרן כהן, רבי אברהם פרבשטיין, רבי שמחה זיסל ברוידא.
כמשגיחים בישיבה בארץ ישראל כיהנו במהלך השנים: רבי לייב חסמן, רבי מאיר חדש, רבי הירש פלאי.
כיום מכהנים בראשות הישיבה: רבי משה מרדכי פרבשטיין, רבי שלמה כ"ץ, רבי דוד כהן.
כמשגיחים מכהנים כיום בישיבה: הרב אברהם סלומון, הרב שלמה פלאי, הרב אלימלך רטמן.
רמי"ם בישיבה: רבי נחמן טוקר, רבי יצחק לנדא, רבי יוסף חברוני, הרב לויסון.
הישיבה מונה כ1200 תלמידים.
 שיטת הישיבה: נתינת דגש על גדלותו של האדם, על פי מאמר חז"ל (סנהדרין לז א) שכל העולם נברא עבור כל יחיד ויחיד. בנוסף ניתן דגש בישיבה על בין אדם לחברו שמתבטא בכבוד הדדי רב ובעזרה הדדית גבוהה.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד