חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

לוח מאה ברכות

"אבינו מלכנו מנע מגפה מנחלתך..."

בואו ונקבל על עצמנו לומר בכוונה

"מאה ברכות"

בכל יום

והמגפה נעצרה!

לוח מאה ברכות

 

מנין הברכות ביום חול

מנין הברכות בשבת קודש

ברכות ק"ש של ערבית 4

תפילת שמו"ע של ערבית 19

ברכת המפיל 1

ברכת נטילת ידים (של הבוקר) 1

ברכת אשר יצר 1

ברכת אלוקי נשמה 1

ברכות השחר 15

ברכות התורה 2 (וי"א 3)

ברכות הציצית 1

ברכות התפילין 1 (וי"א 2)

ברכות ברוך שאמר וישתבח 2

ברכות ק"ש של שחרית 3

תפילת שמו"ע של שחרית 19

תפילת שמו"ע של מנחה 19

ב' סעודות 12

סה"כ הברכות ביום חול

101 (102)

ברכות ק"ש של ערבית 4

תפילת ערבית 7

קידוש של לילה 2

סעודה של לילה 6

ברכת המפיל 1

ברכת נטילת ידים (של הבוקר) 1

ברכת אשר יצר 1

ברכת אלוקי נשמה 1

ברכות השחר 15

ברכות התורה 2 (וי"א 3)

ברכות הציצית 1

ברכות ברוך שאמר וישתבח 2

ברכות ק"ש של שחרית 3

תפילת שחרית ומוסף 14

תפילת מנחה 7

קידוש של יום 1

ב' סעודות של יום 12

סה"כ הברכות בשבת קודש

80 (81)

נשאר להשלים 20 (19)


ויהיו ברכות ראויות להימנות, שיברך אותם בכונה ראויה, דאי לאו הכי ברכות פסולות איקרי, ואינן ראויות לבוא במנין, אדרבה לחטא יחשב לו ח"ו

(סדר היום עוד ס"ג)

 

כתב בספר מעם לועז בראשית (ח"א עמוד קי"ז) וז"ל: "..בדק דוד המלך ומצא ברוח הקדוש כי הפורענות באה בגלל שלא ברכו לה' כל צרכם על הטוב שעשה להם, ואז תיקן מאה ברכות בכל יום, וכשאמרו הברכות פסקו למות... ובזכות הברכות האלו אנו מתקיימים בגלות זו ואנו חיים בין אומות העולם, ולכן יש להיזהר ולאמרם בכל יום" עכ"ל.

 

כתב הלבוש בסי' מ"ו, דהטעם שדוד תיקן המאה ברכות, דראה ברוח הקודש ע"י מעשה שראה בימיו שהיו מתים מישראל מאה נפשות כל יום ולא היו יודעים על מה, עד שחקר והבין ברוח הקודש מפני שלא היו משבחין ומברכין כראוי, להשי"ת על כל טובותיו שהשפיע עליהם, על כן היו מתים בעונש זה, לפיכך עמד ותיקן להם מאה ברכות שיברכו בכל יום כנגד המאה שמתו ומאז פסקו למות.

 

מעלת מאה ברכות ביום [פורסם ביתד טבת תשע"ב]

שמעתי ממקור מוסמך את הסיפור הנורא הבא: ילדה כבת 8 שגידול התגלה בראשה ומצבה היה קשה, כבר נקבע תור לניתוח, שלא ידעו מה יהיו תוצאותיו. בעקבות המלצת רב פנו בני המשפחה להצטרף להקפדה על אמירת 100 ברכות בכל יום. תאריך הניתוח התקרב, והאם פנתה בבקשה מיוחדת לרופאים לביצוע בדיקה למרות שלא היה כל סיכוי לשינוי. לפני הניתוח הסכימו הרופאים לבקשה יוצאת הדופן ולפתעתם הרבה הצטמק הגידול בצורה ניכרת, הניתוח בוטל ומבדיקה לבדיקה הלך הגידול וקטן עד שנעלם לגמרי.
מעלת אמירת 100 ברכות בכל יום ידועה מאז ומעולם. בימי דוד המלך, כשמתו 100 נפשות מישראל בכל יום, ראה דוד המלך ברוה"ק שהסיבה היא שלא היו מברכים את ד' כראוי. עמד ותיקן להם מאה ברכות בכל יום ופסקו למות. אמר רבינו הב"ח, שלא רק בימי דוד, אלא הגזירה היא תמידית בכל דור, ואין לזה תקנה, רק ה"מאה ברכות". (לפי הטו"ר או"ח מ"ו, מתוך "מאין יבוא עזרנו").
בעלי אברך צעיר, חוה אף הוא במחלה הקשה ומצבו לא פשוט. אנא! עזרו לנו לאסוף זכויות בהקפדה על 100 ברכות, אפילו לכמה ימים בלבד.

להצטרפות: 052-7139690
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד