חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שיעור הפרשת חלה בחמשת מיני דגן

כתב הרמב''ם בפירוש המשניות (חלה פ''ב מ''ו ) לענין הפרשת חלה, וז''ל ''לפי שאין כובד משקל השׂעורים והחטים שוה, ולא מיני הקמח כולם משקלם שוה אע''פ שהם ממין אחד'' ומאחר ופורסם בציבור בשם ''בית מדרש להלכה בהתיישבות החקלאית'' רח' מלמד 1 ירושלים טל' 02-6517824 מתאריך י''ב טבת תשס''ח וכן בידיעון ''הליכות שדה'' אדר א' התשס''ח גליון 156.

ולהלן תוכן ההודעה

היות ומצוי כיום שעושים לחמים ומיני מאפה מסוגי קמחים שונים (חוץ מקמח חיטה), הרינו להודיע בזה כי לפי בדיקות שערכנו, הרי שיעור משקל הקמח להפרשת חלה בשאר מיני הקמחים אינו שוה לשיעור המקובל בקמח החיטה, מאחר שהמשקל הסגולי של שאר מיני דגן (למעט כוסמין) קל מקמח החיטה,  ומידת הנפח (שזה הגורם המחייב ראה סי' תנ''ו) הוא מ''ג ביצים וחומש שהוא השיעור לחיוב חלה, מכילה משקל קטן יותר של קמח.

נערכו שתי מדידות: 1.לפי שיעור נפח הכלי שכתב הגרא''ח נאה זצ''ל 2488 סמ''ק, ולפי צורת המדידה שכתב לנענע הכלי מעט. 2.לפי שיעור נפח הכלי המבואר בשיעורין של תורה עפ''י הוראת מרן החזון איש זצ''ל 4320 סמ''ק, ולפי צורת המדידה בשפיכה בנחת כמבואר שם. [המדידות נעשו בקמח מלא (חוץ מקמח החיטה) ויש הבדל עד כ- 50 גרם בקמח הלבן]


לפי מדידות שערכנו, השיעורים בשאר מיני דגן הם כדלהלן:

המין

שיעור הגר''ח נאה

שיעור החזון איש

בלא ברכה

חיטה

1666 גרם

2250 גרם

1200-1250 גרם

שעורה

1419 גרם

2084 גרם

1050 גרם

כוסמין

1640 גרם

2205 גרם

1175 גרם

שיבולת שועל

1197 גרם

1805 גרם

890 גרם

שיפון

1391 גרם

2031 גרם

1040 גרם

 


מכיון שהשיעור משתנה בקלות לפי אופן השפיכה ומצב הקמח בשקית, וכמו כן במדידות שנערכו יש הבדל בין קמח שיצא מההקפאה לקמח רגיל, יש לחשוש לחומרא לענין הברכה עד שיעור של כ- 100 גרם על השיעורים הנ''ל.

מודעה זו מתפרסמת לאחר אישור רבותינו שליט''א, עד כאן לשון המודעה.

ומאחר והמדידות הנ''ל בעמודה של שיעורי הגר''ח נאה זצ''ל נעשו לפי שיעור גודל ביצה 57.6 סמ''ק לפי חישוב משקל הדרהם 3.205 גרם, ועתה נודע שמשקל הדרהם פחות ממשקל זה. עיין חזון עובדיה הלכות פסח (מהדורה חדשה) ערך מוציא מצה עמ' ע''ג ושם כתב שמשקל הדרהם 3 גרם, עכ''ל. (ושיעור גודל ביצה 54 סמ''ק). ויש שכתבו שמשקל הדרהם 2.83 גרם, ושיעור גודל ביצה 50.94 סמ''ק (עיין ספר מידות ושיעורי תורה פרק ל' אות ה' ובקובץ רביעית הלוג שנדפס בקובץ בית אהרון ישראל), לכן מביאים אנו לפניכם ג''כ את שיעור הפרשת חלה בברכה לפי ב' השיטות האלו, וזאת כמובן על פי המדידות הנ''ל:


                                                                  

לפי 3 גרם לדרהם                 

המין

 

חיטה

1560 גרם

שעורה

1328.2 גרם

כוסמין

1535.1 גרם

שיבולת שועל

1120.4 גרם

שיפון

1302 גרם

לפי 2.83 גרם לדרהם                

המין

 

חיטה

1471.6 גרם

שעורה

1252.9 גרם

כוסמין

1448.1 גרם

שיבולת שועל

1056.9 גרם

שיפון

1228.2 גרם


 


מכיון שהשיעור משתנה בקלות לפי אופן השפיכה ומצב הקמח בשקית, וכמו כן במדידות שנערכו יש הבדל בין קמח שיצא מההקפאה לקמח רגיל, יש לחשוש לחומרא לענין הברכה עד שיעור של כ- 100 גרם על השיעורים הנ''ל.

 

_____________
אי"ה ובל"נ, ניתן להשיג דף זה לזיכוי הרבים, מדידות לכ- 200 מוצרים לפי נפח, כזית בלחם, מצות ומרור, והסכמותיהם של גדולי דורנו וכן הדרכה מעשית כיצד לשער כזית לברכה אחרונה ו-ג' או ד' ביצים לקביעות סעודה, גם במוצרים שאי אפשר לבדוק את נפחם בטל': 03-6768125 , 050-4164886 – מצוה רבה לשכפל ולפרסם ברבים.

מכון "ואת הנחלים ארנון"

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד