חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הסיבה


הראבי"ה פסק כי בזה"ז ליכא דרך חירות בהסיבה. והרמ"א  בסי' תעב, ז פסק כן. ובספר 'ודרשת בחגך' חקר אם כוונתו שאין דין ישיבה דרך חירות כלל, או שאם יאכל באופן המנוגד לחירות ונראה כעבדות - מעכב אף לשיטה זו.  נפק"מ שאם יאכל מעומד, מחוייב לחזור ולאכול בישיבה.
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (11/07/2018 18:05:24)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד