חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כמה מעלות טובות למקום עלינו

כמה  מעלות טובות למקום עלינו

אלו הוציאנו ממצרים  ולא עשה בהם שפטים,   דיינו.
אלו עשה בהם שפטים, ולא עשה באלהיהם,     דיינו.
אלו עשה באלהיהם, ולא הרג את בכוריהם,   דיינו.
אלו הרג את בכוריהם ולא נתן לנו את ממונם,   דיינו.
אלו נתן לנו את ממונם ולא קרע לנו את הים,   דיינו.
אלו קרע לנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה,   דיינו.
אלו העבירנו בתוכו בחרבה ולא שקע צרנו בתוכו   דיינו.
אלו  שקע צרנו בתוכו ולא ספק צרכנו במדבר ארבעים שנה   דיינו.
אלו ספק צרכנו במדבר ארבעים שנה ולא האכילנו את המן   דיינו.
אלו  האכילנו את המן ולא נתן לנו את השבת,   דיינו.
אלו נתן לנו את השבת, ולא קרבנו לפני הר סיני,   דיינו.
אלו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה.   דיינו.
אלו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ  ישראל,   דיינו.
אלו  הכניסנו לארץ  ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה   דיינו.
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (11/07/2018 13:18:44)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד