חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הנחת מאכלים ע"ג המיחם בשבת

שאלה

שלום רב לרבני האתר,

האמת שלא הייתי פונה אליכם בשאלה הלכתית או השקפתית, כשאיני יודע בבירור מי הם הרבנים ומהי מידת ההסמכה שניתן לסמוך עליהם.

אך כשהתחלתי יותר להכיר את האתר, וליכנס בין אגפיו השונים והמפעימים, הוסרה מליבי הדאגה, ראיתי צוות ייחודי שאכן מטרתו האחת והיחידה היא לסייע בעד עמלי התורה שיהיה להם אתר קודש בלבד, בו יוכלו להיעזר ולקבל את מבוקשם בכל תחום וענין.

לכן בטוח וסמוך אני שאף הרבנים שהגעתם אתם להסכמות שיכתבו את דברי תשובתם, אכן ניתן לסמוך עליהם בצורה ברורה, ואי היחשפותם טבעית ומובנת באשר למורכבות האינטרנטי שכל בר דעת מבין.

 

ושאלתי היא חשובה לי מאד, יש לנו בביתינו מיחם מים של שבת מאושר ע"י מכון צומת, אנו משתמשים בו מידי שבת למים חמים במקום להניח דוד מים על הגז, ואנו נהנים כל השבת מיים חמים, השאלה אם מותר להניח על מיחם זה אוכל קפוא שמעונינים להפשירו, או סתם חלה לחממה מעט, או שזה דומה להנחת המאכל על המכשיר עצמו, כמו פלטה חשמילת, שאסור להניח המאכל עליה ממש, אלא רק על כלי שמונח עליה.

אודה לתשובתכם, ותודה עמוקה על האתר הנפלא שעתה הוספתם בו נדבך חשוב וייחודי

י. ס.

טלזסטון

 

תשובה

אחר רוב שלומים,

תודה על דבריך המחממים אודות העזרה אותה אתה מפיק מתכני האתר,  אכן ראשי האתר עושים מאמצים כבירים לחזק ולסייע בעד עמלי התורה שנכרכה דרכם והגיעו למסגרת זו.

בדבר שאלתך, אכן העברנו זאת לאחד מפוסקי גדולי ההלכה בירושלים, שניאות לעבור על דפי השאלות ולספק לנו תשובות הלכתיות מפורטות, אם כי בהדגשה שאין לסמוך הלכה למעשה, ורצוי שכל אחד יעשה שאלת חכם לפסוק הלכה ולמעשה, אם אין הדברים ברורים דיו.

ולשאלתך, אכן נפסק שאסור להניח בשבת מאכל יבש אף על אש מכוסה בלי הפסק של קדירה מלאה בין האש לבין המאכל המונח, ולגבי מיחם חשמלי אכן דנו הפוסקים אם הוא נחשב מחמת גוף החימום שבו כ'אש' וממילא המיחם עצמו הינו כקדירה המפסיקה בין גוף החימום למאכל המונח על גבי המיחם, ומותר להניח כן, בהנחה שהמים במיחם הינם כמאכל בקדירה שמפסיק בין הדברים, או שהמיחם כולו נחשב ככירה ע"ג גחלים וממילא מי שמניח עליה דבר מאכל, כאילו הניח על הכירה עצמה שאסור הדבר לעשותו בשבת.

דעת מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א שהמיחם כולו נחשב ככלי אחד ולכך אסור להניח עליו מאכל יבש, ואם היהמ ונח בו המאכל מערב שבת וחפץ עתה להחזירו, דינו כפלטה חשמלית, שבה נחלקו הפוסקים, כאשר לדעת מרן החזו"א והגרי"ש אלישיב, הוא נחשב כאש גלויה ואסור להחזיר בשבת, ודעת מרנן הגרש"ז אויערבאך והגר"מ פיינשטיין והגר"ש ואזנר שכיון שלא רגילים לבשל עליה, נחשבה כאש גרופה וקטומה לענין חזרה וניתן להחזיר.

יודגש שבביאור הלכה [רנג, ג ד"ה ויזהר] מבואר שאם אין החום עולה להאש או הכירה עצמה, אלא מדבר המתבשל בו הוא נחשב כהפסק, ולכן במיחם חשמלי, כיון שיש בו מים ואין החום עולה למעלה מגוף החימום אלא מהמים החמים, לכן מותר לכתחילה ליתן על מיחם חשמלי לחמם בו אוכל שאין בו איסור בישול.

ובבדיקה שנעשתה לאחרונה אצל מהנדסים מומחים בתחום, עולה, שגוף החימום אינו יכול לחמם את דפנות המיחם אלא רק את המים בלבד, ומים אלו מחממים אח"כ את דפנות המיחם, ונמצא שאין המאכל שעל המיחם מתחמם מהכירה עצמה. [ומרן הגרי"ש אלישיב שאסר כן, משום שסבר שגוף החימום במיחם מחמם את דפנות המיחם, והן מחממות את הקדירה שהונחה ע"ג המיחם, ולכך החמיר שלא להניח קדירה על המיחם], אך ע"פ דעת המומחים יש להתיר כן, והדבר ראוי לשאלת חכם למעשה.

ועד הרבנים

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד