חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ספר "אהל רחל" - חנוכה ופורים

21/12/2011

ספר חדש "אהל רחל - דרכי מוסר ועבודת ד', יצא לאור השבוע, ובו עשרות שיחות, הכוללות דברי חיזוק והתעוררות, בעניני חנוכה ופורים,שנאמרו ע"י הגאון הגדול רבי שמואל אויערבך שליט"א.

לפני מספר שנים יצא לאור ספר "אוהל רחל-אלול", ובו מאמרי מחשבה ושיחות מוסר מאת ראש ישיבת "מעלות התורה", לחודש הרחמים והסליחות. כשלאחריו יצא ספר "אהל רחל מועדים" ובו שיחות על ימי המועדים ושיחות בחיזוקה של תורה הספרים, שהופץ בכמה מהדורות, הפך ללחם חוקם של יושבי בית המדרש ונחשב בהיכלי התורה כספרי יסוד בעבודת המועדים ימי האלול והימים הנוראים.

השיחות שנושא הגאון הגדול רבי שמואל אויערבך שליט"א, בכל עניני השעה, ובעיניני החגים , נחשבות כמנוף רוחני מרומם, ובהם עומק יסודות חובת העבודה והמשמעות של ימי החנוכה והפורים, שומעי השיחות רתוקים לרעיונות העמוקים ולדברי הכיבושין היוצאים מן הלב, תוך הבעת דעת התורה והשקפתה בכל נושא.

רבים מהבאים להיכל ישיבת "מעלות התורה" כדי לשמוע בקשב רב את מאמרי החגים והיו"ט, וכן מאותם ששאבו חיזוק מעיון בספרי "אהל רחל" הקודמים, ביקשו להוציא לאור גם את חלק המאמרים  של ימי החנוכה והפורים.

יש לציין, כי בעשרים השנה האחרונות, מסר ראש הישיבה שליט"א מאות ואלפי שיחות ומאמרים בענינים שונים, ובספר החדש לוקטו רק מעט מזעיר ממכלול המאמרים והשיחות, בעניני חנוכה ופורים, בהם עשרות שיחות שנמסרו בהיכלי התורה בימי חג האורים, מאמרים שנאמרו בישיבה הק', וכן בסעודות הפורים בבית ראש הישיבה שליט"א.

למרות שאין דומה הנכתב לנשמע, כאשר בזמן אמירתם נאמרו הדברים במלוא הלהט, (וכדבריו הידועים של המגיד מדובנא על ספרו) ניכר כי בעת עריכת הספר החדש, נעשה מאמץ לשמור על צורת הדברים, כך שגם בשיחות שנכתבו ע"י תלמידים מקשיבים, יכול הלומד  "לשמוע" ולחיות את תוכן הדברים כאילו שומע את "בעל השמועה". כמו כן, למרות שחלק מהשיחות עוסקות בנושאים המתבארים בהרחבה בשיחות אחרות, יכול המעיין להסיק כי בכל שיחה באו פנים חדשות בביאור פרק נוסף ורובד נוסף בחובת העבודה בימים הגדולים הללו.
 
הספר כולל עשרות מאמרים בעניני חנוכה ופורים, שנכתבו ונערכו על ידי אחד השומעים, ומהווים רק חלק קטן מהשיחות שנאמרו בישיבה, כמו גם ועדים ומאמרים שנמסרו בפני קבוצות מיוחדות של אברכים ובני ישיבות, וכן משאי חיזוק שנאמרו במעמדים גדולים ומרכזיים בעשרים השנים האחרונות.

המעיין בשיחות מוצא אוצר בלום של הגות מעמיקה, דברי מוסר ודרכי העבודה, תוך התייחסות לכל הרבדים של מהות הימים המקודשים של חנוכה ופורים, הן רעיונות גבוהים ומרוממים, והן הדרכה מעשית כיצד לשאוב התעלות בתקופות אלו. בין הדברים שולבו גם עובדות מופלאות של הנהגות ו"מעשה רב" מגדולי ישראל בדורות עברו, כפי שנאמרו בשיחות.

חלק מהמאמרים נאמרו בתקופות קשות, כאשר צרים ומתיוונים קמו לפגוע ביושבי בתי המדרש, ובהם דברי חיזוק והנחלת המבט התורתי  על המצב הכללי, ומה מוטל עלינו בשעה זו. שיחות נוספות עוסקות בחיזוק עולם התורה, בני הישיבות הקדושות ואברכי הכוללים, מול ניסיונות התקופה.

בין דפי הספר ניכר, כי נעשתה מלאכה גדולה בעריכה, כאשר העורך שליט"א יגע להביא הדברים בצורה מדויקת ומושלמת ככל האפשר, תוך שמירה מלאה על צורת הדברים כפי שנאמרו ונשמעו, ובניסוח בהיר וחד.

הדבר בא לידי ביטוי במכתבו של הגאון הגדול רבי שמואל אויערבך שליט"א, שנדפס בראש הספר ובו נאמר: " הופיעו לפני חבירי היקרים מבקשי דעת ויראת ד', כאשר כבר יצאו לאור מהדברים אשר נאמרים על ידי בעניי בחסד הבורא, בישיבתנו הקדושה ובעוד מקומות וזמנים, ואם כי ידעתי גם ידעתי מך ערכי לעורר לאחרים, אבל הדברים עצמם יסודותם בהררי קודש נאמנים ונחמדים, ורבים וכן שלמים מעידים לפני אשר היה להם מהדברים האלה הרבה חיזוק והתעוררות בבחינת ויגבה לבו בדרכי ד' לעליות בקודש."

"והן עתה הופיע והציעו לפני מהדברים אשר אמרתי בעניותי בימי האורה והשמחה ימי חנוכה ופורים... ולזה אמרתי גם אני מה שכבר מילתי אמורה, כי הדברים בעצמם דברי א"ח נחמדים ונאמנים, ואל אמנע טוב מחבירי וידידי אשר נפשם בשאלתם להביא הדברים לאור עולם, לפתוח הלבבות ולהאיר הדעת בצוף נועם התורה הקדושה."

הספר החדש כולל אוצר בלום של מגוון נושאי יסוד במוסר ובמחשבה. בין היתר מתבארים בספר החדש עניני משמעות ומהות ימי החנוכה והפורים, גילוי הודה זיוה והדרה של תורה בימי החנוכה, ימי הלל והודאה, מעלת שבת חנוכה, סגולת ימי החנוכה, וכן ביאורים בדברי חכמי ישראל לדורותיהם במהות ימי החנוכה, הדלקת הנרות חובת העבודה בימים אלו, וסגולתן של ימי החג. בסופו של חלק א, הובא ביאור הלכתי מקיף שנכתב בידי ראש הישיבה שליט"א לקובץ זכרון "נר שאול" על חיוב הלל ושמחה בחנוכה.

בחלק ב', הובאו י"ד שיחות בעניני ד' פרשיות, מחית עמלק, ימי הפורים, עד דלא ידע, ועוד ועוד. כאשר בין בתרי השיחות מתבארות סוגיות עמוקות בעניני השבת, התפילה וחובת העבודה וההשגה בימים אלו.

בתוך הדברים מתבארים גם רעיונות יסוד בעניני מוסר ודרכי העבודה, כגון: מעלת האדם בעמל ולא בכשרונות, לא לתת ליצר להדיח ולהפיל מהשאיפות הגדולות אחרי משבר, האיסור להתייאש בכל מצב, מהו "שמח בחלקו" ברוחניות, החיוב להשיג את הדרגות הגבוהות ביותר והכלים להגיע לכך, המעלה שיש בכל הבנה בלימוד, גם של בחור צעיר, או של כל אדם, ענין הזכרת דיני חנוכה במסכת שבת, ביאור לשון הרמב"ם במצות החנוכה ש"חביבה עד מאד" האושר הגדול שיש בישיבת בית המדרש, המלחמה האמיתית כנגד פורצי הגדר, לימוד תורה בטהרתה, ועוד עשרות סוגיות במוסר ובמחשבה בחיוב עבודת האדם.

כמו כן עוסקות השיחות בענייני השקפה שעלו על הפרק: החיוב המוטל בזמנים מיוחדים, ההתייחסות לתקופות קשות לעם ישראל בזמנים אלו, הסכנה של השפעת התקשורת על ההסתכלות הנכונה במאורעות העולם, הזהירות מפיתויים ומהיסחפות אחרי דעות זרות, המחסום בפני שיבוש הדעות, התשובה האמיתית לכל מי שמנסה לפגוע בלומדי התורה, החיוב שיש לאדם בזמנים מיוחדים ובמיוחד לבני תורה והתביעה למי שמזלזל בזה.

הספר משמש כספר יסוד ומקיף בכלי נאה, ומהווה בשורה של ממש לכל אוהב תורה, ומבקש דרך השלמות בעבודת הבורא ית"ש.

בכל עניני הספר ניתן לפנות לעורך הרב יאיר ארלנגר רחוב הרב דסלר 23 בני ברק 03-5791140

מצורף טעימות מהספר

סגולת חנוכה ושבת - רציפות בעבודת ה'
לשמור על סגולת ימי חנוכה
דין וחשבון - אחר ימי החנוכה

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד