חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כינוס ארצי של אברכי הכוללים ללימוד סדר טהרות בעיון

בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א

מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א: יש כיום כאלו שבאים למעט תורה, הקב"ה יעזור שיתקיים בנו להיפך כן ירבה וכן יפרוץ, ויתרבה כמה שיותר תורה בכל העולם * מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א: כאשר נתרבו המפריעים לתורה, חובתנו להתחזק ביותר בעמלה של תורה

 

במעמד אדיר לכבודה של תורה, בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, ראשי ישיבות, רבנים ויושבים על מדין, התקיים בשבוע שעבר סיום מסכתות מ"סדר טהרות" שנלמדו על ידי מאות אברכי הכוללים ללימוד סדר טהרות בעיון, מייסודו של מרן ראש הישיבה רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זללה"ה.

 

רשת הכוללים ללימוד סדר טהרות בעיון נוסדה והוקמה לפני כחמש עשרה שנה על ידי מרן ראש הישיבה רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זללה"ה, אשר יזם והקים מפעל קדוש זה מתוך מטרה לברר ולהעמיק במסכתות אלו, כאשר אצל רבים מלומדי התורה הוזנח לימוד זה. במרוצת השנים מאז נוסד הכולל הראשון בבני ברק, הצטרפו רבים מחשובי האברכים ותלמידי החכמים לשורת לומדי הכוללים, וכיום מונה רשת הכוללים סניפים רבים בכל רחבי הארץ, בהם לומדים מדי ערב למעלה מארבע מאות אברכים, כאשר זה עתה הוכרז על הקמתו ופתיחתו של הסניף הארבעה-עשר בעיר הדרומית נתיבות.

הכינוס השנתי לאברכי הכוללים מתקיים זה למעלה מעשור שנים בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, כאשר אך לפני כשנתיים ישב בראש המעמד מרן ראש הישיבה רבי מיכל יהודה זצוק"ל, וכעת מאז עלותו לגנזי מרומים מתקיים המעמד ביום השנה לפטירתו, בשילוב סיומי מסכתות שנלמדו במשך השנה על ידי אברכי הכוללים. בשנה זו הושקו במעמד שני כרכים חדשים מהמהדורה המיוחדת והמפוארת של משניות טהרות שבהוצאת "מכון לימודי דעת", נדבת לבם של הנדיבים הנעלים הר"ר זאב שטרן שיחי' ובנו הר"ר יעקב שיחי' מברזיל.

ראש ישיבת חברון הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א, נשא דברי פתיחה, ועמד על דמותו הטהורה של מרן ראש הישיבה זצוק"ל אשר עומדת תדיר לנגד עינינו: "מרן רבי מיכל יהודה לימד אותנו מושגים של גדלות ורוממות התורה, של עמל התורה ויגיעת התורה, מידות טובות והרבצת התורה, ופעמים רבות כשיש מצבים שצריכים להכריע בהם, הנני נעצר לרגע וחושב מה היה רבי מיכל יהודה עושה ברגעים הללו".

בדבריו ציטט ממכתבו של הגאון רבי בנימין ליפקין זצ"ל, שהיה נין ונכד לאבי תנועת המוסר מרן הגאון רבי ישראל מסלנט זצוק"ל, ולאחרונה נתפרסם מכתב ששיגר למרן רבי מיכל יהודה לרגל יום חתונתו, במכתב זה הוא מגדירו: "תלמיד חכם אשר מכף רגל ועד ראש הוא איש התורה, הנהגתו מבוקר ועד ערב, לימודו, דבריו, יחסיו עם הבריות, מעשיו, שקוּיִם ורוויים תורה". כן הביא מדברי ה"ברכת שמואל" כי תלמיד חכם הוא מי שאינו אוהב שום דבר אחר חוץ מן התורה. זהו מה שראינו אצל מרן ראש הישיבה זצוק"ל.

הגאון הגדול שליט"א הוסיף ואמר כי "בימים אלו נמצאים אנו במצבים של גזירות נוראות על עולם התורה, בתקופות אלו עלינו ללמוד מדרכו של מרן זצוק"ל את ההנהגה הראויה לבני תורה, שלא לאהוב שום דבר אחר חוץ מתורה, ולדאבון הלב פגעי הזמן ורוחות הרחוב מכניסים מושגים שסותרים לאהבת תורה, מושגים של רמת חיים ומותרות, בשעה שכזו חובתנו להתנתק מכל רוחות הרחוב, ולהמשיך בדרכו ובמורשתו של מרן זצוק"ל, ובזכות זה יעזור הקב"ה שלא ייפסק המעיין ולא יקוץ האילן, ועולם התורה ימשיך ויפרח בעזרת השי"ת".

מנחה המעמד, הרה"ג רבי שלמה מילר שליט"א, מרבני ישיבת "כנסת יצחק" קרית ספר, העלה את זכרו של מרן רה"י רבי מיכל יהודה זצוק"ל אשר אלמלא הוא נשתכח סדר טהרות מישראל, וכמו שאמרו חז"ל על רבי יהושע בן גמלא שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל, מפני שהעמיד מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר, והועילה תקנתו להכיר את חשיבות התורה, כי כשם שיש לדאוג ליתומים למזון כך גם יש לדאוג למלמדי תינוקות שילמדום תורה, וכמו כן מרן רה"י זצוק"ל זכה להעמיד את חשיבות לימוד סדר טהרות על מכונו.

בהתרגשות רבה ובחרדת קודש קידמו מאות המשתתפים את כניסתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א, מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א ומרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, אשר הטריחו את עצמם במיוחד להשתתף במעמד לכבודה של תורה.

במעמד מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א התקיים הסיום על מסכת זבין מ"סדר טהרות" שנלמדה בשנה האחרונה בעיון ובהעמקה ע"י אברכי הכוללים בירושלים, כאשר באמירת ההדרן כובד הגאון הגדול רבי איתמר גרבוז שליט"א, ראש ישיבת "אורחות תורה" וראש כוללי טהרות בבני ברק. לאחר מכן נאמר הקדיש על ידי בניו של מרן זצוק"ל. עם תום הסיום קמו מאות האברכים בראשות גדולי ישראל שליט"א לריקוד של מצוה לכבודה של תורה.

מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, ראש ישיבת פוניבז', אמר במשאו כי "כאשר נתרבו המפריעים לתורה, חובתנו להתחזק ביותר בעמלה של תורה, ויש לדבר בשבחה של תורה, ולרומם מעלתם של האברכים עמלי התורה, בפרט לומדי סדר טהרות בעיון שלא רבו העוסקים בזה, ודאי זכותם גדולה מאד, ויזכו הם ובניהם ובנותיהם ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם להתברך בכל הברכות האמורות בתורה".

הס הושלך באולם עת הישמע משא קדשו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א, אשר בירך את המשתתפים "שכולם יתברכו ברוחניות וגשמיות ובכל טוב סלה הם וכל בני משפחתם, ושהקב"ה יעזור שיתרבה תורה בכל העולם בכל מקום ומקום שיהיה כמה שיותר תורה, יש כיום כאלו שבאים למעט תורה, הקב"ה יעזור שיתקיים בנו להיפך כן ירבה וכן יפרוץ ויתרבה כמה שיותר תורה, ונזכה במהרה לגאולה השלמה".

לאחר מכן נשא דברים הגאון הגדול רבי איתמר גרבוז שליט"א. בדבריו אמר כי "כמה פעמים שמענו ממרן זצוק"ל על רצונו שאברכים ילמדו סדר טהרות בעיון וכפי שלומדים את שאר המסכתות מנשים ומנזיקין, עד שזיכהו השי"ת לייסד ולהעמיד את רשת הכוללים כאשר מאות אברכים גדולי תורה מופלגים עמלים בעיון בסדר טהרות, וכפי שאמרו חז"ל גדולים צדיקים במיתתם יותר מחייהם, מרגישים אנו בחוש כי גם עכשיו לאחר סילוקו של מרן זצוק"ל, זכותו הגדולה עומדת לימין רשת הכוללים, להמשך שגשוג ופריחת הכוללים, והרחבת גבולות הקדושה".

בדבריו הביא מדברי חז"ל בילקוט על הפסוק ודיברתם אל הסלע לעיניהם שנה עליו פרק אחד והוא מוציא מים, וביאר הנצי"ב כי מאחר שמסירת התורה הייתה באש ובמים הרי בכל אופן של לימוד התורה בשלמות וכראוי יוצאים אש ומים וכמו בקבלת התורה, וכך גם ראינו אצל מרן ראש הישיבה זצוק"ל שכל אלו שזכו ללמוד תורה מפיו הרגישו תמידים כסדרן את מסירת התורה כנתינתה מסיני מפי הרב הדומה למלאך השם.

הגאון הגדול רבי איתמר גרבוז שליט"א סיים בהודאה בשם מאות האברכים לראש הכוללים, הגאון רבי יצחק קורלנסקי שליט"א, על שיעוריו הנפלאים, וכן על כל טרחתו ומסירותו לילות כימים למען האברכים היקרים, באופן ובדרך שקיבל מזקנו הגדול מרן ראש הישיבה זצוק"ל. כן הודה לנאמן ביתו ויד ימינו של מרן זצוק"ל, ה"ה הרה"ג ר' אלימלך הרשקוביץ שליט"א, אשר טורח בכל כוחותיו למען קיומם של הכוללים. יעזור הקב"ה לכל האברכים להתעלות בתורה וביראת שמים ויוכלו להמשיך לעסוק בתורה ללא שום הפרעות.

הגאון רבי שמואל הבלין שליט"א, רבה של קהילת "מאור התורה" בסאו פאולו ברזיל, דיבר בשבחם של הנדיבים מחזיקי התורה הר"ר זאב שטרן שיחי' ובנו הר"ר יעקב שיחי', ואמר כי מלבד מה שהינם מוזילים מהונם באופן קבוע למען מוסדות התורה בכל רחבי העולם, וכן זכו זה עתה להאדיר ולהוציא לאור את המשניות המפוארות מסדר טהרות שבהוצאת "מכון לימודי דעת", מלבד זאת זוכים גם הם בעצמם לקבוע עיתים לתורה תמידים כסדרן בכמה וכמה משעות היממה, מתוך הכרתם בערך וחשיבות לימוד התורה.

כן הוקרא מכתבו של כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א, אשר נבצר ממנו מלהשתתף במעמד, ובדבריו בירך שיזכו להגדיל תורה ולהאדירה בהרחבת גבולי הקדושה והטהרה ביתר שאת וביתר עז.

את משא הנעילה השמיע הגאון הגדול רבי יעקב הלל שליט"א, ראש ישיבת "אהבת שלום", אשר האריך בשבח המפעל הכביר ללימוד סדר טהרות בעיון, על ידי מאות אברכים תלמידי חכמים מופלגים. בדבריו אמר כי בימים אלו אשר אנשים מבחוץ מדברים כביכול על "שוויון בנטל", צריכים לדעת ולהכיר את חשיבותם של תלמידי החכמים עמלי התורה, אשר כל העולם מתקיים בזכותם וכמו שאמרו חז"ל כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וכו', יהי רצון שיזכו כולם להכיר בערך התורה, ויתרבו לומדי הטהרות בעם ישראל למען כבוד השי"ת ותורתו.

את המעמד פיארו מרנן ורבנן, הגאון הגדול רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א, הגאון הגדול רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א, הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א, הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א, הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א, וכן הרבנים הגאונים (לפי סדר הא"ב) רבי אברהם ישעיהו אדלר שליט"א, רבי ירחמיאל אונגרישר שליט"א, רבי ברוך מרדכי אטינגר שליט"א, רבי יוסף אפרתי שליט"א, רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א, רבי יחיאל במברגר שליט"א, רבי זאב ברלין שליט"א, רבי מנחם צבי ברלין שליט"א, רבי שמעון גלאי שליט"א, רבי אברהם נח גרבוז שליט"א, רבי אפרים זאב גרבוז שליט"א, רבי יהונתן דיוויד שליט"א, רבי משה טוביה דינקל שליט"א, רבי יהודה אריה דינר שליט"א, רבי ברוך דב דיסקין שליט"א, רבי יעקב הלל שליט"א, רבי יצחק הקר שליט"א, רבי ישראל מאיר וייס שליט"א, רבי שמואל זקס שליט"א, רבי עובדיה יעבץ שליט"א, רבי דניאל יעקובוביץ שליט"א, רבי יצחק יחיאל יעקובוביץ שליט"א, רבי חיים יעקב כגן שליט"א, רבי זאב וולף כַהן שליט"א, רבי אליעזר כהנמן שליט"א, רבי צבי כץ שליט"א, רבי אברהם יצחק ליפקוביץ שליט"א, רבי משה דוד ליפקוביץ שליט"א, רבי דוד מילר שליט"א, רבי חזקיהו יוסף מישקובסקי שליט"א, רבי אברהם ישעיהו מן שליט"א, רבי נח פאלי שליט"א, רבי אבינועם פוסטבסקי שליט"א, רבי דוד פיינשטיין שליט"א, רבי חיים פיינשטיין שליט"א, רבי נחמן פלונצ'ק שליט"א, רבי אהרון דב פרוינד שליט"א, רבי אברהם פרידמן שליט"א, רבי חיים יצחק קפלן שליט"א, רבי מרדכי רבינוביץ שליט"א, רבי יגאל רוזן שליט"א, רבי נחום רוטשטיין שליט"א, רבי משה אליהו שוורץ שליט"א, וכן אישי הציבור חבר הכנסת הרב יעקב אשר, ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין, הרב מנחם שוורץ, הרב שמואל גבאי, והרב אברהם יוסף לייזרזון.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד