חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

להשתמש בפתיל צף לנרות חנוכה

כתב השו"ע בסימן תרע"ג ס"א.

 "ומיהו בשמן זית מצוה מן המובחר".

ופתילות המצופות שעוה (פתיל צף) שברגעים הראשונים דולקת האש מכח השעוה ולא מכח השמן ,אף שמעיקר הדין נראה שאין בזה חשש, כי כל ההדלקה מתייחסת את המדליק, ומה שדולק אח"כ מהשמן הרי זה כאילו הדליקו בעצמו, ומכל מקום הסברא גם נותנת לומר שתחילת ההדלקה היא עיקר המצוה, דהא פסקינן כבתה אין זקוק לה,

ולכן מן הנכון טרם שמדליקים להטביל הפתילה בשמן ונמצא שהתחלת ההדלקה הא ג"כ בשמן. או שיחרוך אותה קודם ההדלקה ונמצא שהשעוה כלתה לפני הדלקת המצוה וע"י כך אין שום פקפוק, ואדרבה מעלה יש בה כי פתילה זו אורה יפה.

 

(פסקי תשובות סימן תרע"ג אות ב')

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד