חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

האם מותר להתקרב עד אבני הכותל וליגוע בהם??

שאלה 

אשמח לקבל מכם תשובה, לשאלה שמסקרנת אותי זה זמן, בכל אימת שאני מבקר במקום המקודש לנו מכל בכותל המערבי בירושלים, ותגובתכם ההלכתית לבטח תהיה פה לרבים המבקשים לדעת זאת.

תודה מראש

יוסי

תשובה

פרטי הדינים בכל הקשור להתקרבות לקיר הכותל המערבי, י"א לחשוש ולהתרחק כמה עשרות ס"מ מקיר הכותל. ושמעתי מהגר"מ מן זצ"ל שסיפר, שמקובל הדבר מהחזו"א שלא התקרב עד לאבני הכותל, אמנם הגר"מ מן זצ"ל סיפר שהיה בעצמו עם מרן החזו"א בכותל המערבי, וראה את החזו"א מניח ראשו על ידיו שהיו שעונות על הכותל ומתפלל.

ולגבי הכנסת ידים בין אבני הכותל. יש מי שכתב שאסור, ועי' בספר "משכנות לאביר יעקב" (חובר ע"י הגאון רבי מאשיל גלבשטיין זצ"ל שחי בזמנו של המהרי"ל דיסקין זצ"ל) שדן בארוכה בענינים אלו (א.ה. וכן בשאר השאלות בעניני התקרבות ונגיעה באבני הכותל). 

אך יש בעיה בכלל בדין הנגיעה באבני הכותל, והדבר שנוי במחלוקת, ועדיף להחמיר שלא ליגע. ולכך אף אבן הבולטת מאבני הכותל, יש אוסרים גם את עצם הנגיעה באבנים. אמנם יש נידון נוסף האם מותר להישען על הכותל בנפילת אפיים. וענין זה קשור עם השאלה אם יש מעילה באבני הכותל, דגם זה נחשב "תשמיש" בהם שאסור מחמת כך.

ולגבי השאלה אם יש להקל לנשק את אבני הכותל, לאדם שחש בזה קרבת אלוקים גדולה. בילדותי חינכוני לנשק את הכותל. אך צריך לדעת שאם אכן הדבר אסור - מה שייך בזה קרבת אלוקים, אמנם יש הסוברים שנגיעה בכותל היא מותרת, ולכך ודאי יוכל אף לנשק.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד